روابط عمومی تعاون روستایی خراسان رضوی :
بازدید مدیر تعاون روستایی خراسان رضوی از تشکلهای شهرستان کلات
1401/10/29
💢مدیر تعاون روستایی خراسان رضوی در مورخه 1401/10/28 جهت بازدید از تشکلها به شهرستان کلات سفر کرد .
✅به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی خراسان رضوی در روز چهارشنبه مورخه 1401/10/28 مدیر تعاون روستایی خراسان رضوی جهت بازدید از تشکلهای شهرستان کلات به آن شهرستان سفر کرد و در جلسه طرح توسعه بخش کشاورزی شهرستان کلات با حضور فرماندار و سایر ادارات شهرستان در خصوص نقش آفرینی تشکلها در طرح مذکور ایراد سخن نمود .
 
⏪آرش آوان در این جلسه تاکید نمود که تشکلها شبکه تعاون روستایی با توجه به وظیفه خود در قبال اعضا و کشاورزان باید با آمادگی کامل و تلاش مضاعف ، نقش موثر در تسریع هدفمند توسعه بخش کشاورزی شهرستان داشته باشند .
 
🔊روابط عمومی تعاون روستایی خراسان رضوی
 
تعداد مشاهده خبر17 بار
تصاویر مرتبط
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_test9_block3786
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه