بسته اطلاع رسانی میز خدمت


 
 
 
با لینک بر خدمات ذیل "بسته اطلاع رسانی مرتبط با خدمت" نمایش داده می شود.
در بسته اطلاع رسانی هر خدمت با کلیک بر نماد   شناسنامه خدمت نمایش داده شده است و همچنین با کلیک بر نماد سامانه ارائه دهنده خدمت ارائه می گردد.
 
 
  ( 13011207000 )  صدور مجوز شرکتهای تولیدی وسایر اتحادیه ها ، شرکتها وتعاونی های بخش کشاورزی
 
 
 
 
 
    13011207124 صدور مجوز تشکیل اتحادیه های کشاورزی شهرستانی /استانی/ملی 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 13012486000 )  ارائه مجوز فعالیت تشکل خبرگان کشاورزی
 
 
 
  ( 13012487000 )  ارائه تائیدیه به تشکل های کشاورزی
 
 
  ( 13021208000 )  ارائه خدمات نظارتی وحمایتی تشکل های کشاورزی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
2021/04/20
تعداد بازدید:
435
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه