1400/02/12
موضوع انتقاد: در خصوص ماده 11 دستورالعمل حمایت های سازمانی
متن انتقاد:
در اسرع وقت پیشنهاد مورد نظر مورد بررسی قرار میگیرد
پاسخ انتقاد:
در اسرع وقت پیشنهاد مورد نظر مورد بررسی قرار میگیرد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه