1400/01/30
موضوع انتقاد: درخصوص ماده 6دستورالعمل ،درخصوص سطح مسئولیت بررسی و تصویب ایجاد، خرید وفروش
متن انتقاد:
بزودی بررسی می گردد
پاسخ انتقاد:
بزودی بررسی می گردد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه