صدور مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی

میز خدمت الکترونیکی

صدور مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی -صدور مجوز فعالیت کانون خبرگان کشاورزی

شناسه خدمت ۱۳۰۱۲۴۸۶۱۰۰-۱۳۰۱۲۴۸۶۱۰۱

نوع خدمت خدمت دولت به مردم (G۲C)
شرح خدمت

خدمتی است که کلیه فعالیت های مجمع کشاورزی غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران ، اعضای مجمع از میان تولیدکنندگان نمونه سراسر کشور انتخاب می شوند که هدف از تشکیل آن سازماندهی برگزیدگان و افراد مرجع محلی در کشاورزی کشور به منظور ایجاد تعامل و ارتباط مداوم (در سطوح شهرستانی ، استانی و کشوری) در راستای ظرفیت های فنی ، اجتماعی ، اقتصادی و تکنولوژیک در بخش کشاورز ، و همچنین توسعه توانایی ها و بهبود مدیریت بخش کشاورزی ، از طریق گسترش تشکل های تولیدی ، خدماتی ، آموزشی در سطوح مختلف می باشد .

درخواست خدمت

سامانه ثبت شرکتها

ارائه خدمت

سامانه ثبت شرکتها

مستندات مورد نیاز

تکمیل فرم درخواست، (معرفی نامه خبرگی جهاد کشاورزی شهرستان یا استان، معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی حسب مورد)، مدارک تحصیلی خبرگان، گواهی عدم سو پیشینه موثر و گواهی عدم اعتیاد خبرگان و احراز هویت حقیقی
قوانین ومقررات

به استناد اساسنامه مجمع ملی خبرگان کشاورزی بمنظور فراهم آوردن بستر مناسب برای ارتقاء سطح دانش تولیدکنندگان ، از طریق انتقال روش ها و شیوه های جدید و کارآمد و تجارب ملی و بین المللی و ایجاد شرایط مساعد برای حمایت های صنفی از تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی .

(استعلام (فرایندهای مشترک بین دستگاهی

ندارد

پاسخ به سئوالات متداول
۱-فرایند تشکیل تعاونی چگونه است؟

درخواست کتبی تعداد زیادی از اعضا-ساکن در حوزه عملیاتی شرکت-تائیدیه مدیرت جهادکشاورزی شهرستان-ارائه طرح توجیهی واقتصادی-تشکیل مجمع عمومی وصورتجلسه انتخاب اعضا هیات م<سس-تشکیل کارگاه مشارکت PRA

۲-حدنصاب لازم برای تشکیل شرکت تعاونی چند ن فر می باشد؟

حدنصاب لازم ۷ نفر است

۳-شرایط انحلال شرکت تعاونی چیست؟

کاهش سرمایه-توقف فعالیت بیش از یکسال بدون عذر موجه تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

مدت زمان انجام خدمت

انجمن:۳۰ روز کانون: ۱ هفته

ساعات ارائه خدمت

شنبه تا چهارشنبه های هرهفته از ساعت۷/۳۰ لغایت ۱۴/۳۰
پنجشنبه های هرهفته از ساعت۷/۳۰ لغایت ۱۳/۳۰
تعداد بار مراجعه حضوری
ارائه مدارک درخواست، حضور در جلسه توجیهی نقش وظایف و اساسنامه خبرگان، حضور در جلسه مجمع عمومی موسس، حضور در جلسه تعیین سمت هیئت مدیره
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مسئول اصلی ارائه خدمت

 

طبقه سوم -اداره آموزش استان- علی کفایتی -۰۵۱۳۸۴۵۴۲۴۷ 


 
مراحل گردش کار
Ø پذیرش و قبول کلیه مواد مندرج در اساسنامه
Ø ارائه مدارک معتبر از سوی تولید کنندگان حقیقی مبنی برتولید کننده نمونه و یا پیشرو بودن
Ø ارائه مدارک معتبر از سوی تولید کنندگان برگزیده دارای شخصیت حقوقی

نمودار مراحل دریافت خدمت
تاریخ به روزرسانی: 1400/01/31
تعداد بازدید: 61
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه