آموزش اعضا،کارکنان و ارکان تشکل ها، شرکت های تعاون روستایی وکشاورزی زنان

میز خدمت الکترونیکی

آموزش اعضاء،کارکنان و ارکان تشکل ها ، شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی زنان

شناسه خدمت ۱۸۰۵۱۲۰۸۱۰۲

نوع خدمت خدمت به شهروندان (G۲C)و خدمت به کسب وکار(G۲B)
شرح خدمت

خدمتی است که در جهت توانمند سازی تشکل هاو نظام صنفی کشاورزی و اعضاء و کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان انجام می پذیرد.

درخواست خدمت

سامانه Stos

سامانه (آموزش مجازی تعاونیها وتشکلها)

ارائه خدمت

سامانه Stos

سامانه (آموزش مجازی تعاونیها وتشکلها)

مستندات مورد نیاز

تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی :معرفی نامه از تشکل یا نظام صنفی کشاورزی و احراز هویت حقیقی و حقوقی//اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: درخواست و معرفی متقاضیان آموزش// فیش واریزی ۳ درصد سهم آموزش// تاییدومعرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان و احراز هویت حقیقی و حقوقی

قوانین ومقررات

تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی :بند ۵ و ۲۹ ماده ۶ اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند ۳ ماده ۱۰ اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی.

بند ۷ ماده ۳۰ اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند ۱ ماده ۵ اساسنامه استانی نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند ۷ ماده ۳۰ اساسنامه استانی نظام صنفی کارهای کشاورزی.//تبصره ۳ ماده ۵ قانون افزایش بهره وری کشاورزی.//تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون افزایش بهره وری کشاورزی.//بند ۱ وظایف حاکمیتی دفتر، ابلاغی مرکز نوسازی و تحول اداری به شماره ۴۳۹/۲۱۰ مورخ ۲۰/۲/۹۱.

اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: ماده ۶۲ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰، ابلاغیه شماره ۱۱۶۷۳/۰۲۰ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۸ وزیر جهاد کشاورزی «واگذاری تصدی گری»، ابلاغیه شماره ۹۸۹۶/۲۰۰ مورخ ۳/۱۰/۹۰ ستاد اصل ۴۴ وزارت جهاد کشاورزی «واگذاری امور تصدی گری»، مصوبه شماره ۳۹۶ مورخ ۴/۲/۹۰ هیات مدیره سازمان تعاون روستایی ایران «قرارداد واگذاری اجرای دوره های آموزشی مدیریت مرکز آموزش تعاون روستایی تعاونی روستایی استان»

استعلام(فرایندهای مشترک بین دستگاهی)

ندارد

پاسخ به سئوالات متداول

۱-نحوه برگزاری دوره ها/کارگاه های آموزشی چگونه است؟

برنامه ریزی-نیازسنجی برای عناوین دوره های آموزشی-تایید سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران درقالب تقویم آموزشی

۲-عناوین دوره های آموزشی برای شبکه در چه قالبی میباشد؟

بیشتر عناوین دوره های آموزشی درقالب بیمه ،حسابرسی، مالی،بازاریابی، ومالیات و... میباشد.

۳- نحوه برگزاری دوره های آموزشی کارکنان به چه صورت است؟

دوره های آموزشی کارکنان سازمان بصورت متمرکز وتوسط سازمان مرکزی تعاون روستائی برگزار میگردد

مدت زمان انجام خدمت

تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی: حداکثر ۳ روز اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: ۱ روز

ساعات ارائه خدمت

شنبه تا چهارشنبه هرهفته از ساعت ۷/۳۰ لغایت ۱۴/۳۰
پنچ ها از ساعت ۷/۳۰ لغایت ۱۴/۳
تعداد بار مراجعه حضوری
تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی: حضور در دوره/ کارگاه و ارائه معرفی نامه/ اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: حضور در دوره
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی:ندارد

اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: بند ۲ ماده ۱۵ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و ۳ درصد سود ویژه تعاونی ها

مسئول اصلی ارائه خدمت


طبقه سوم -اداره آموزش استان- علی کفایتی -۰۵۱۳۸۴۵۴۲۴۷
 

مراحل گردش کار

تشکیل کمیته برنامه ریزی اجرای دوره اموزشی

تعیین مخاطبین اجرای دوره ها وگروه بندی و برآورد نیازهای آموزشی

تعیین عناوین دوره ها وتدوین استاندارد آموزشی

تعیین زمان ومکان ومجری دوره ها

نمودار مراحل دریافت خدمت
تاریخ به روزرسانی: 1400/01/31
تعداد بازدید: 52
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه