سخن روز /
سمن ها و انجمن های تخصصی

سایر تشکلها: (سازمان‌های غیردولتی، انجمن‌های تخصصی و محصولی و ... )

 به تشکل‌هایی‌اطلاق می‌شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوطه تاسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی می‌باشند . سازمان های غیر دولتی به عنوان بخشی تخصصی خارج از سیستم دولتی می تواند در قالب فعالیت های جمعی به کنش گروهی دست زنند تا به تکیه بر اراده مردم و ارتباط رسمی و منطقی با دولت ضامن برقراری ارتباط پایدرا و دو سویه می باشد. این تشکلها در زمینه های تخصصی ومحصولی،مدیریت منابع آب (تشکلهای آب بران)، مراتع (انجمنهای مرتعداران)، منابع طبیعی، دامداری، توسعه روستایی و ... سازماندهی و ساماندهی می‌شوند. تا کنون بیش از 1200 نوع از این تشکلها با حمایت دفتر امور تشکلهای کشاورزی در حوزه فعالیت زیربخشهای مختلف کشاورزی تشکیل شده اند و با توجه به اهداف و تکالیف قانونی برای توسعه بخش کشاورزی و توسعه روستایی فعالیت می‌کنند.

تاریخ به روز رسانی:
2018/09/08
تعداد بازدید:
25657
Powered by DorsaPortal