مجوز ادغام تعاونی های روستایی وکشاورزی زنان

میز خدمت الکترونیکی

مجوز ادغام تعاونیهای روستائی ، کشاورزی و زنان

شناسه خدمت ۱۳۰۲۱۲۰۷۱۱۵

نوع خدمت خدمت به شهروندان (G۲C)
شرح خدمت

مجوزی است که به منظور اصلاح ساختار نظام بهره برداری کشاورزی، ارتقای بهره وری عوامل تولید، تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع، افزایش کمی و کیفی تولید و فراوری محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی، تحقق کشاورزی پایدار، حفظ محیط زیست، بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای توان اقتصادی و بازاریابی و توسعه تجارت کشاورزی به شرکت های تعاونی تولید روستایی متقاضی داده می شود.

درخواست خدمت

سامانه ثبت شرکتها

ارائه خدمت

سامانه ثبت شرکتها

مستندات مورد نیاز

اتحادیه شهرستانی: درخواست کتبی عضویت هیات مدیره شرکت های تعاونی به انضمام ارسال اطلاعات و مدارک : تعداد اعضا، میزان سرمایه و عملیات و شعاع حوزه عملیات شرکت های تعاونی مذکور، معرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان احراز هویت حقوقی

اتحادیه استانی: درخواست کتبی عضویت هیات مدیره اتحادیه های شهرستانی به انضمام ارسال اطلاعات و مدارک : تعداد اعضا، میزان سرمایه و عملیات و شعاع حوزه عملیات ا تحادیه شهرستانی، معرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان و احراز هویت حقوقی

قوانین ومقررات

قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیه های بعدی ( مصوب ۹/۴/۱۳۵۲ و ۴/۳/۱۳۵۴)

استعلام(فرایندهای مشترک بین دستگاهی)

ندارد

پاسخ به سئوالات متداول

مدت زمان انجام خدمت

مجوزی است که به منظور اصلاح ساختار نظام بهره برداری کشاورزی، ارتقای بهره وری عوامل تولید، تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع، افزایش کمی و کیفی تولید و فراوری محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی، تحقق کشاورزی پایدار، حفظ محیط زیست، بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای توان اقتصادی و بازاریابی و توسعه تجارت کشاورزی به شرکت های تعاونی تولید روستایی متقاضی داده می شود.

ساعات ارائه خدمت

شنبه تا چهارشنبه هرهفته از ساعت ۷/۳۰ لغایت ۱۴/۳۰
پنچ ها از ساعت ۷/۳۰ لغایت ۱۴/۳
تعداد بار مراجعه حضوری
ارائه مدارک و درخواست،بازدید های کارشناسی،جلسات کارشناسی توجیهی،جلسه هیات موسس و ارائه مجوز های اولیه و نهایی(۶ بار) روستایی،کشاورزی و زنان: درخواست و ارائه مدارک،دریافت مجوز و تاییدیه
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مسئول اصلی ارائه خدمت

طبقه سوم -اداره آموزش استان- علی کفایتی -۰۵۱۳۸۴۵۴۲۴۷
مراحل گردش کار

درخواست کتبی تشکیل اتحادیه وتشکیل پرونده

بررسی وکنترل درخواست واعلام نظر به استان

صدور مجوز اولیه وارسال فرم هیئت موسس وتشکیل حساب غیرقابل برداشت

صدور مجوز رسمی وارسال آگهی تاسیس ثبت دردفترخانه

نمودار مراحل دریافت خدمت

تاریخ به روزرسانی: 1400/01/31
تعداد بازدید: 72
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه